img

MODELLƏŞDİRMƏ VƏ AVTOMATİK KODLAŞ- DIRMA SİSTEMİ

Biznes sistemlərinin qurulması üçün proqram modellərinin hazırlanması, informasiya sistemi üçün proqram kodlarının generasiyası, verilənər bazasının avtomatik hazırlanması və sənəd dövriyyəsinin qurulmasını təmin edən unikal platforma.
img
img
img
img
img
img
img
img
7CORE haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizimlə əlaqə qurun.