img

ELEKTRON SƏNƏD DÖVRİYYƏ SİSTEMİ

“7DOC” – istənilən təşkilatın bütün sənədlərinin tərtibi, qəbulu, qeydiyyatı, emalı, axtarışı, göndərilməsi, arxivləşdirilməsi, qorunması, istənilən hesabatların dəqiq və vaxtında hazırlanmasını, sənəd dövriyyəsi işini avtomatlaşdırılmasını rahatlıqla təmin edən VAHİD ELEKTRON SƏNƏD DÖVRİYYƏSİ SİSTEMİDİR.
img
img
img
img
img
img
img
img
7DOC haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizimlə əlaqə qurun.