img

KADR İNZİBATÇILIĞI VƏ ƏMƏK HAQQI SİSTEMİ

“7HRM” – bütün kadr inzibatçılıq fəaliyyətinin optimallaşdırılmasını (işə qəbul, əmrlər, əmək haqqlarına dəyişiklikləri, məzuniyyətin təsdiqi, davamiyyətin izlənməsi, işçi məlumatlarının bazada saxlanması və s.), vergi və əmək qanunvericiliyinə uyğun işçilərin tam olaraq idarə edilməsini, müxtəlif hesabatların dəqiq və tez hazırlanmasını, əmək haqqlarının rahat idarə edilməsini təmin edən KOMPLEKS VAHİD ELEKTRON İNSAN RESURSLARI İDARƏETMƏ SİSTEMİDİR.
img
img
img
img
img
img
7HRM haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün bu linkə www.7hrm.az keçid edin.